Główna Torrenty Wstaw Wstaw Szybkie wstawianie Prośby Napisy Poradnik Załoga Hala sławy Premium Forum
Enable / Włącz Javascript
 Widok 
 Kategorie 
 TNT Torrent w sieci 
 Top 10 użytkowników 
 Regulamin

Regulamin na TnTTorrenT.info

I. Podstawowe definicje:

1.1 Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem ./regulamin.php stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.2 Gość - osoba przeglądająca stronę, która nie posiada konta i nie jest zarejestrowana. Osoby takie nie mają możliwości pobierania plików torrent, załączników na forum ani wypowiadania się w komentarzach. Jest to osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

1.3 Użytkownik - osoba zarejestrowana i zalogowana na stronie. Osoba taka zaakceptowała regulaminy i może swobodnie korzystać z serwisu. Jest to osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia może zostać użytkownikiem tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

1.4 Torrent - Artykuł w dziale torrenty dodany przez zarejestrowanego użytkownika z załączonym plikiem torrent.

1.5 Konto - wydzielone dla danego Użytkownika strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika.

1.6 Plik torrent - plik metadanych wygerowany za pomocą oprogramowania klienckiego sieci Bittorrent.

1.7 Materiały - teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne, pliki torrent, programy oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika na serwerach Administratora w celu ich publikacji w serwisie w formie Linku lub pliku o określonych parametrach.

1.8 Podmiot Marketingowy - Prezentujący treści reklamowe / marketingowe w Serwisie lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników zewnętrzny podmiot współpracujący z Administratorem.

1.9 Grupa Użytkowników - wszyscy Użytkownicy Zarejestrowani, którzy poprzez fakt rejestracji w serwisie tworzą "wirtualną grupę przyjaciół", tj. osób, które pozostają w relacjach o charakterze towarzyskim i dla których Serwis stanowi formę służącą do:

a) nawiązywania nowych kontaktów z innymi Użytkownikami serwisu i ich podtrzymywania dzięki serwisowi,
b) wymiany informacji i wiedzy ogólnej jak również własnych komentarzy i poglądów tworzących swoistą bazę Materiałów Serwisu,
c) korzystania z bazy Materiałów
d) publikacji Materiałów (zdjęć, plików graficznych, itp.)

II. Rejestracja w Serwisie

2.1) Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników.

2.2) W celu dokonania rejestracji Gość powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu , dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. Z momentem aktywacji Gość staje się pełnoprawnym użytkownikiem.

2.3) W wyniku rejestracji na potrzeby Użytkownika tworzone jest Konto. Użytkownik może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.

2.4) Gość ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika.

2.5) Użytkownik serwisu wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach:

a) obsługi uczestnictwa Użytkownika w Serwisie,
b) pośredniego lub marketingu bezpośredniego towarów lub usług Administratora bądź Podmiotów Marketingowych współpracujących z Administratorem.
c) przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu.

2.6) Administrator zastrzega sobie możliwość umieszczania w Serwisie Materiałów Reklamowych.

2.7) Każdy Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie zrezygnować z korzystania z serwisu i usunąć konto.
W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na tnttorrent@gmail.com

III. Zasady umieszczania komentarzy/torrentów/materiałów na serwerach administratora.

3.1 Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i ogólnodostępne.

3.2 Użytkownicy mogą dodawać w celu publikacji w serwisie: Komentarze, Torrenty oraz Tłumaczenia.

3.3 Torrent powinien zawierać tytuł, obrazek i opis.

3.4 Użytkownikowi zabrania się podawania na stronie linków do stron warezowych, torrentowych lub mających na celu reklamę podmiotów trzecich.

3.5 Administrator nie ingeruje w dodawane przez użytkowników treści, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją oraz zastrzega sobie prawo do ich usunięcia w przypadku stwierdzenia, iż naruszają chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub dobre obyczaje.

3.6 Użytkownik umieszczając Komentarze, Torrenty i Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.

3.7 Użytkownik umieszczając Komentarze, Torrenty, Materiały udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania ich przez Serwis w celu promocji i reklamy Serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie.
Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia w/w licencji.

3.8 Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Torrenty, Materiały i Komentarze, które zamieścił w Serwisie.

3.9 Zamieszczania treści erotycznych jest dozwolone tylko w dziale XXX Serwisu przeznaczonym dla użytkowników pełnoletnich.

IV. Prawa autorskie

- Naruszenie praw autorskich należy zgłosić na : tnttorrent@gmail.com

- W mailu należy podać : Imię i nazwisko osoby składającej roszczenie, nazwę kancelari prawnej , adres, link do torrenta która narusza prawa autorskie oraz poodstawę prawną.

- Każde zgłoszenie zostanie sprawdzone niezwłocznie w trybie pilnym do 72h roboczych

V. Obowiązki Użytkownika

5.1 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w swoim kraju przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, regulaminu Shoutboxa oraz zasadami współżycia społecznego.

a) Nie zamieszczania w Komentarzu, Torrencie lub Materiałach treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub zawierających szkodliwe oprogramowanie.
b) Działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników.
c) Nie zamieszczanie w Komentarzu,Torrencie lub Materiałach zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym.
d) Nie używania w Komentarzu,Torrencie lub Materiałach opisów, nicków, tytułów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.
e) Niespamowania w komentarzach. (np. poprzez dodawanie samej emotki, dublowania treści, wielokrotnego zamieszczania tego samego komentarza pod różnymi torrentami, pisania dzięki zamiast kliknięcia [Podziekuj!], nagminnego uzywania pstrokatych kolorów, itd.)
Komentarze niezgodne z tym podpunktem i umieszczone przed 31.07.2013r 17:00 podlegaja amnesti i nie zostaną skasowane.

5.2) W przypadku odmowy przez Użytkownika usunięcia treści o których mowa w punkcie 5.1., Administrator ma prawo usunąć je samodzielnie lub w ostateczności zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.

VI. Obowiązki, prawa i odpowiedzialnośc administratora.

6.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Utratę Torrentów, postów, Komentarzy i Materiałów zamieszczonych w Seriwsie spowodowaną awarią sprzetową bnądź ingerencją osób trzecich.
b) Szkody wynikłe z udostępniania przez użytkownika swojego hasła osobom trzecim.
c) Treści i formę zamieszczanych przez Użytkowników Torrentów, Materiałów i komentarzy.
d) Sposób i skutki korzystania przez Użytkowników Serwisu.

6.2 Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) Okresowego wyłączania Serwisu w uzasadnionych przypadkach bez uprzedniego informowania użytkowników.
b) Natychmiastowego kasowania Torrentów, postów, Komentarzy i Materiałów co do którego istnieje podejrzenie że może on naruszac dobre obyczaje, uczucia religijne, prawo i prawa osób trzecich.
c) Natychmiastowego zablokowania konta użytkownika jeśli naruszył regulamin korzystania z serwisu.

VII. Zmiany

7.1 Wszystkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmienione przez Administratora bez podawania przyczyn. Zmiany te będą publikowane na bieżąco w sposób widoczny dla Użytkownika na podstronie regulaminu.

7.2 Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią nowego regulaminu przed kontynuacją korzystania z Serwisu. Logowanie jest wyrażeniem akceptacji do zmian w nowym regulaminie.

Aktualizacja: 31.07.2013